Norma: Gefundeerd sturen en bijsturen door slimme koppeling bronsystemen

Ultraprecisie. Het is de kernkracht van Norma. Als hightech toeleverancier van mechatronische systemen kent de organisatie het belang van nauwkeurigheid, nauwe samenwerking en maatwerk oplossingen. Niet zo vreemd dat zij voor hun interne informatievoorziening en -beheer aanklopten bij Biyond.

Inzicht hebben in hoe je ervoor staat en daarop kunnen sturen aan de hand van relevante en toegankelijke informatie. Zoals bij veel organisaties speelde deze behoefte ook bij Norma. Op het moment dat de behoefte concreter en de vraag gedetailleerder werden, ging de Hengelose maker van precisie modules op zoek naar een passende partner. Zoals Norma alles doordacht en met precisie aanpakt, deden zij dat in dit geval ook. 

Samenwerking en maatwerk oplossingen

Na verkenning van de markt schreven zij een casus uit richting een aantal potentiële samenwerkingspartijen. “De casus was gebaseerd op onze werkelijke vraag: de behoefte om informatie te ontsluiten, deze toegankelijk en presentabel te maken”, vertelt Bauke van Dijk, IT manager bij Norma. “Daarnaast was voor ons de bekende klik een belangrijke factor in het keuzeproces: hoe goed sluiten de organisatie en de mensen aan op ons bedrijf. Je hebt bovendien een partner nodig die de probleemstelling en de achtergrond van je vraag begrijpt. Iemand die dit kan vertalen naar oplossingen, maar die ook durf te onderzoeken én te betwijfelen of datgene wat je vraagt ook werkelijk is wat je nodig hebt. Op die manier kom je namelijk echt tot goede samenwerking en tot maatwerk oplossingen.”

BC-Norma zinkvonk

Bruikbare sturingsinformatie

In eerste instantie lag de focus op het ERP LN-systeem waar Norma al geruime tijd mee werkte. Het systeem zorgde voor veel vragen en uitdagingen bij de medewerkers, met name op het vlak van ontsluiten van data en de vertaling daarvan naar bruikbare management- en sturingsinformatie. Een ERP-systeem heeft informatie in zich, maar is in vele gevallen complex. Met name wanneer het gaat om het onttrekken van informatie. Je moet het bronsysteem goed kennen om daar de juiste data uit te kunnen halen.

“We vroegen Biyond om te helpen met het produceren van informatie, gebaseerd op data vanuit ERP LN”, vervolgt Van Dijk. “Vanwege de complexiteit kregen we er niet die informatie uit waar we juist zo’n behoefte aan hadden. Biyond heeft de BI-oplossing inclusief business content geïmplementeerd. Parallel daaraan werden een aantal medewerkers opgeleid in het dagelijks gebruik van deze BI-oplossing. Hoe ga je om met de informatie die door Biyond uit het systeem is verzameld, hoe presenteer je dit en hoe maak je de vertaalslag om het vervolgens te gebruiken als stuurinformatie. Ook werden we opgeleid om zelf aanpassingen te kunnen doen in het systeem en het verder te kunnen uitbouwen. Juist door de combinatie van samenwerking en zelf doen ontstond er een informatie-omgeving die volledig aansluit op de behoefte van onze mensen en organisatie.”

Rijke rapportages, gefundeerde beslissingen

Al gauw werd de initiële vraag uitgebreid naar de koppeling van onder meer het kwaliteitsregistratie systeem en het uren- en aanwezigheidsregistratie systeem. Voorheen werden losse Excel documenten gebruikt om de relatie te leggen tussen bijvoorbeeld productie-aantallen en -afkeur. Door de koppeling van de systemen is er nu met één blik volledig inzicht op de performance. “Vanuit onze kwaliteitsregistratie hebben we direct toegang tot onze ERP-gegevens. Ad hoc vragen om losse overzichtjes behoren hiermee bijvoorbeeld tot het verleden, want de informatie is op toegankelijke en eenvoudige wijze uit het Biyond-systeem te onttrekken.”

We zijn nu in staat om naast analyses ook KPI’s, performance en voortgang helder inzichtelijk te maken. Sturen en bijsturen is daarmee goed gefundeerd en eenvoudiger dan voorheen

Norma beschikt nu over een combinatie van gekoppelde bronsystemen waardoor er een eenduidige blik is op prestatiegetallen. Volgens Van Dijk is dit één van de grootste krachten van het Biyond BI-systeem. Door de koppeling van kwaliteitsregistratie en ERP-data zijn er meer achtergrondgegevens beschikbaar en is het mogelijk een veel rijkere rapportage te maken. En op basis daarvan gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Over NTS Norma

Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen ontwerpt, produceert en samenstelt. De kernkracht van Norma zit in de ruime ervaring op het gebied van ultraprecisie activiteiten. Sinds de oprichting in 1954 is Norma Groep inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met vier vestigingen en meer dan 400 medewerkers.