Biyond Wiki

Via deze Biyond Wiki willen we informatie delen, zodat jij kennis kunt opbouwen. Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen of thema’s? Zoek & vind je antwoord hieronder. Is je vraag (nog) niet beantwoord?

Wist je dat ‘informatie’ afkomstig is van het Latijnse ‘informare’? Dat betekent: vormgeven. Als je kennis toevoegt, verminder je onwetendheid. En dat is precies waar wij goed in zijn!

Aan deze Wiki-pagina zijn wij continu aan het werk. Je kunt ons helpen door aan te geven welk woord je graag toegelicht zou willen zien in deze Wiki. Neem hier contact met ons op.

Biyond Decision Manager

Biyond Decision Manager, of kortweg BDM, is een applicatie waarmee op eenvoudige wijze gegevens uit verschillende bronsystemen beschikbaar gesteld worden. Het is een applicatie voor het beheer en de aansturing van datawarehouse-processen.

 

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) verwijst naar het proces van het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens om beslissingen te ondersteunen en de prestaties van een organisatie te verbeteren. Het stelt organisaties in staat om betere beslissingen te nemen door middel van data-driven inzichten. BI omvat vaak verschillende technologieën en processen, waaronder data warehousing, data-analyse, rapportage en datavisualisatie.

Corporate performance management

Afgekort CPM is het proces waarin het behalen van doelen, ofwel het leveren van prestaties, wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van de organisatie te realiseren.
Het doel van CPM is om een duidelijk overzicht te geven in de voortgang en de prestaties van de verschillende afdelingen en departementen, dit overzicht moet de organisatie helpen om juiste beslissingen te kunnen nemen.

 

Er bestaan verschillende applicaties die dit proces ondersteunen.

Key Performance Indicators

KPI’s ook wel vertaald naar het Nederlands; Kritieke prestatie indicatoren zijn de visuele aanwijzingen waarmee voortgang naar een meetbaar doel wordt aangegeven.

Digitalisering

Is het omzetten van analoge informatie en handmatige processen in een digitale vorm. Hiermee creëer je informatie in een digitale vorm: data. Computers kunnen data zorgvuldiger en sneller verwerken dan mensen.

Dashboarding

Dashboards zijn visuele weergaven van data van jouw organisatie, vaak in de vorm van kaarten, grafieken en diagrammen. Deze geven inzicht in je KPI’s. Om een dashboard dus maximaal te benutten, is het van groot belang dat je de juiste data voor ogen krijgt.

Datawarehouse

Vaak afgekort tot DWH, is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden. Hierin onderscheidt een datawarehouse zich van een standaard database. Gegevens komen van de bronsystemen en worden geautomatiseerd gehaald. Gegevens kunnen in een datawarehouse niet worden ingevoerd of aangepast door gebruikers zelf. Als aanpassing van gegevens nodig is dan dient dit òf in de bronsystemen òf in het ETL proces (door aanpassing van de daarin vastgelegde regels) plaats te vinden.

Extraction, Transformation and Load

afgekort ETL, is een begrip uit de informatica. Het benoemt de processen die gebruikt worden om gegevens uit verschillende gestructureerde databases te verenigen in een andere database, veelal een DWH.

  • Extract: data uit een bron ophalen
  • Transform: opgehaalde data omzetten volgens regels en opzoektabellen of combinaties maken van data uit verschillende bronnen
  • Load: de data wegschrijven op een andere plaats

Forecasten

Is een voorspelling van toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product of dienst.
Op grond van de forecast kan je alvast voorbereiden om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product of de dienst te kunnen voldoen.

Consolidatie

Of financiele consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen. Zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is.
Hiermee ontstaat inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen van het geheel, en specifiek inzicht in de grootte van de baten en lasten van ieder onderdeel.

Consolideren gebeurt ook wanneer er meerdere vestigingen, verschillende rechtspersonen zijn, of wanneer vestigingen in verschillende landen gevestigd zijn.

Laat jij weten welk woord je uitgelegd wilt hebben op deze Wiki-pagina?

Je helpt ons ermee het door te geven, we stellen het dan ook op prijs!