Privacybeleid van Biyond B.V.

Biyond B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Biyond B.V. is gevestigd aan de Spacelab 4A, 3824 MR in Amersfoort. Website: www.biyond.nl
Telefoonnummer: +31 (0)33-20 35 35 3.                   
Maartje Piebes is de security officer van Biyond B.V. Ze is te bereiken via info@biyond.nl of +31 (0)33-20 35 35 3.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Biyond B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer en emailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Biyond B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– het leveren van de juiste functionaliteiten op deze website.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Biyond B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biyond B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Biyond B.V. gebruikt Google Analytics-cookies en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet/deel van het IP-adres is gemaskeerd. En ‘gegevens delen’ is uitgezet.
Onze website bevat links naar andere websites. Biyond B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biyond.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biyond B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@biyond.nl .

Dit privacybeleid kan te allen tijde aangepast worden.

Privacybeleid van Biyond B.V.