ESG

ESG, of Environmental, Social, and Governance, verwijst naar rapportagegebieden die zijn vastgesteld door de EU. Op 1 januari 2024 trad de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) in werking, die bedrijven verplicht stelt om te rapporteren over de desbetreffende ESG-gebieden. De ESG-informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het jaarverslag en worden getoetst door een externe partij.

Wat is ESG?

Een ESG-rapport beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve pluspunten van je ESG-activiteiten. Hieronder een kort overzicht van de ESG-gebieden:

  1. Environmental (Milieu): Omvat de impact van het bedrijf op het milieu, zoals energieverbruik, emissies, waterverbruik en afvalbeheer.
  2. Social (Sociaal): Hierbij wordt gekeken naar de relaties en interacties van het bedrijf met zijn belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. Dit omvat zaken als arbeidspraktijken, diversiteit en inclusie, klantrelaties en betrokkenheid bij de gemeenschap.
  3. Governance (Bestuur): Richt zich op de interne structuur van het bedrijf, inclusief zaken als transparantie, ethiek, effectief bestuur, beloningsbeleid van leidinggevenden en naleving van wet- en regelgeving.

Voor wie is ESG rapporteren verplicht?

Vanaf 1 januari 2024 zijn alle bedrijven die op dit moment onder de NFRD (Non Financial Reporting Directive) vallen verplicht om te rapporteren. Vanaf 1 januari 2025 geldt het ook voor die op dit moment (nog) niet onder de NFRD vallen, en vanaf 1 januari 2026 geldt de ESG-rapportage voor alle beursgenoteerde MKB-bedrijven.

Wat als ik niet rapporteer?

Wanneer een onderneming welke wel verplicht is om te rapporteren, aan de hand van de ESG-gebieden, maar dit niet doet kan dat verschillende consequenties hebben. Dit kan onder anderen leiden tot juridische conflicten, maar ook tot reputatieschade voor de onderneming. Vanuit de toezichthoudende instanties kunnen er boetes en sancties geheven worden. De impact van deze boetes en sancties moeten nog nader bepaald worden door de EU.

De reputatieschade is een factor die ook op de lange termijn veel invloed kan hebben op de onderneming. Zowel investeerders als verschillende belanghebbende zullen kijken naar de kwaliteit van de rapportages, en de lange termijnvisie van de onderneming op de verschillende ESG-gebieden.

Voorbeelden van ESG-rapportages

Na bekendmaking van de nieuwe CSRD richtlijnen vanuit de EU zijn verschillende toonaangevende bedrijven begonnen met het opstellen van ESG-rapportages. Ook Nederlandse ondernemingen hebben al verschillende rapporten opgeleverd. Toonaangevende rapportages komen onder andere van Zeeman, Tony Chocolony en Alliander.

Naast Nederlandse bedrijven zijn er ook veel grote multinationals die verschillende duurzaamheidsrapportages hebben gepubliceerd. Denk hierbij aan de grote namen zoals Google, Microsoft, Coca-Cola, etc. die het belang van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering aan de stakeholders en eventuele investeerders willen tonen.

De uitdaging van een ESG-rapportage

Voor veel ondernemingen zal het ‘nieuw’ zijn om over duurzaamheid te moeten rapporteren. En daar horen natuurlijk ook uitdagingen bij. De grootste uitdaging voor deze ondernemingen is de hoeveelheid data die vergaard en opgeslagen moet worden. De benodigde data zal vanuit verschillende bron-systemen gehaald moeten worden. Ondanks de geavanceerde corporate performance management-tools die hierbij een grote bijdragen leveren, blijft het een uitdaging om de juiste data te vergaren en te verwerken in een ESG-rapportage.

Biyond is een adviesbureau en leverancier van oplossingen gespecialiseerd in business intelligence, corporate performance management en business analytics. Onze diensten omvatten advies, realisatie en projectmanagement van business intelligence en corporate performance managementoplossingen. We luisteren, stellen vragen en werken samen aan oplossingen op maat.

Meer weten? Kom naar Praktisch ESG op 20 juni

Aanmelden praktisch ESG