Welke stappen worden er gezet bij een ESG Quickscan?

  • Kennismakingsgesprek
  • Interviews met de juiste mensen binnen de organisatie (MT, Business IT, HR, financiën)
  • Inventarisatie van de huidige databronnen & data structuur
  • Inzicht verkrijgen in de status van de dubbele materialiteitsanalyse

Wat levert het op?

Je ontvangt een verslag met bevindingen, conclusies en adviezen.  Hierin staan verbeterpunten en vervolgstappen.  Wij zullen het verslag presenteren en uitvoerig bespreken tijdens een meeting met directieleden en andere stakeholders.

Meer lezen over ESG/CSRD?

ESG, of Environmental, Social, and Governance, verwijst naar rapportagegebieden die zijn vastgesteld door de EU. Op 1 januari 2024 trad de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) in werking, die bedrijven verplicht stelt om te rapporteren over de desbetreffende ESG-gebieden. De ESG-informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het jaarverslag en worden getoetst door een externe partij. Lees hier verder.