Dit is waarom rolling forecast uitgroeit tot de nieuwe standaard

In de onzekere en snel veranderende zakelijke omgeving van deze tijd zijn de traditionele begrotingsmethoden steeds minder effectief. De covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne maakten dat nog eens extra duidelijk. Daarom wint de rolling forecast-aanpak steeds meer aan populariteit bij organisaties van verschillende grootte en in verschillende sectoren. In deze blog lees je waarom én hoe je er een vliegende start mee maakt.

Rolling forecast is een forecastmethode waarbij voorspellingen regelmatig worden bijgewerkt, meestal elke maand of elk kwartaal, in plaats van een of twee keer per jaar. Deze aanpak stelt je als organisatie in staat om je prognoses voortdurend bij te stellen op basis van nieuwe informatie en veranderende marktomstandigheden. Dat resulteert in een nauwkeuriger en actueler beeld van je toekomstige bedrijfsprestaties.

Flexibiliteit

Eén van de belangrijkste voordelen van rolling forecasting is flexibiliteit. Vergeet de nauwelijks te wijzigen langetermijnplanning die je opstelt bij traditionele forecasting-methodes. Een rolling forecast is een continu proces met regelmatige updates en aanpassingen van voorspellingen. Daardoor kun je als organisatie sneller reageren op veranderingen en beter anticiperen op de toekomst.

Nauwkeurigheid

Een ander pluspunt van rolling forecasting is de nauwkeurigheid die dit oplevert. Dankzij het voortdurend bijwerken en analyseren van voorspellingen kun je als organisatie je prestaties beter volgen en beoordelen of je forecasting-methodes werken. Dit stelt je in staat om snel en adequaat te reageren op afwijkingen, waardoor je problemen kunt oplossen voordat die escaleren. Het zorgt ervoor dat je tijdig betere beslissingen neemt en het risico op het missen van kansen of het maken van kostbare fouten vermindert.

Implementatie

De voordelen zijn helder. Stel dat je net als veel andere organisaties ook besluit om met rolling forecasting te werken, dan rijst de vraag: hoe implementeer je dat? Voor veel organisaties is dat een uitdaging. Je moet immers beschikken over de juiste tooling en deze goed implementeren om rolling forecasting tot een succes te maken. Biyond helpt klanten bij het kiezen van de juiste applicatie afhankelijk van de organisatiegrootte en marktdynamiek waarin ze opereren. Deze tools kunnen zowel handmatige schattingen als predictive analytics combineren om nauwkeurige en betrouwbare forecasts te genereren. Naast het kiezen van de juiste tool kan Biyond ook de implementatie verzorgen, zowel technisch als organisatorisch. Tijdens het Zorgseminar op 21 november zijn we op beide aspecten dieper in gegaan.

De kracht van de juiste tool

De forecasting tools gebruiken out of the box of als maatwerk verschillende berekeningstechnieken. Hieronder noemen we de meest voorkomende.

  • Trendanalyse: kijken naar gegevens uit het verleden om trends te identificeren en deze te extrapoleren naar de toekomst;
  • Regressieanalyse: gebruiken van statistische technieken om relaties tussen variabelen vast te stellen en die relaties te gebruiken om toekomstige waarden te voorspellen;
  • Tijdreeksanalyse: historische gegevens ontleden in hun onderdelen (trend, seizoengebondenheid, enz.) om beter te begrijpen hoe ze zich gedragen en op basis daarvan voorspellingen te doen;
  • Causale modellering: stel oorzaken en gevolgen vast om te anticiperen op hoe veranderingen in de oorzaak het resultaat zullen beïnvloeden.

Daarnaast is het mogelijk om met deze tools de gegevens uit verschillende bronnen te integreren en te visualiseren om betere inzichten te krijgen in de toekomstige prestaties van je organisatie.

Rolling forecast-methodes

Rolling forecasting kent verschillende methodes.

  • De meest gebruikte is fixed interval rolling forecast. Deze methode kenmerkt zich door het maken van een voorspelling voor een vaste periode (bijvoorbeeld 12 maanden of 24 maanden). Vervolgens wordt deze periode elke maand verschoven met één maand, zodat je altijd een volledig jaar (of twee) vooruit voorspelt.
  • Ook latest estimates wordt vaak aangemerkt als een van de rolling forecast methodes. Met deze methode werk je de prognose telkens bij tot het einde van het jaar.
  • De meest dynamische methode is de continuous rolling forecast. Dankzij deze methode beschik je over een voorspelling die op elk moment wordt bijgewerkt op basis van de meest recent binnengekomen informatie. De voorspellingsperiode kan variëren en is meestal afhankelijk van de aard van het bedrijf en de marktomstandigheden.
  • Komen we tenslotte bij de hybrid rolling forecast-methode. Door die te gebruiken combineer je verschillende methodes om een rolling forecast-systeem te creëren dat het beste past bij de behoeften van je organisatie.

Het kiezen van de juiste methode hangt af van de specifieke behoeften van je organisatie en de omstandigheden waarmee je te maken hebt. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de aard van de industrie, de snelheid van de veranderingen in de markt, de beschikbaarheid van gegevens en de behoeften van je bedrijf.

Uitdagingen

Hoewel rolling forecasting talloze voordelen biedt, brengt de implementatie ervan in een organisatie ook weleens uitdagingen met zich mee. Eén van de grootste uitdagingen is het veranderen van de mindset van stakeholders. Het kan moeilijk zijn om traditionele begrotingsgewoonten te doorbreken en iedereen aan boord te krijgen om op de nieuwe manier te werken.

Hoe je dat het beste kunt doen? In elk geval door veel te communiceren en training te bieden. Leg het nut en de voordelen van rolling forecasting uit in een regelmatig overleg over de doelstellingen die jullie gaan nastreven met de implementatie van een rolling forecast-systeem, maak duidelijke afspraken en wees transparant tijdens de procesaanpassingen. Zo bereik je het doel dat iedereen de voordelen van rolling forecasting zal ervaren.

Zorgseminar 21 november 2023

Op 21 november organiseerde Biyond het seminar over rolling forecast in Kasteel de Vanenburg. We kijken terug op een leerzame en interessante middag waar de aanwezigen (financials in de zorgsector) ook veel met elkaar hebben kunnen connecten.

Benieuwd naar de presentaties? Vul hier je gegevens in om deze te kunnen downloaden.

Download de presentaties van het Zorgseminar 2023: In drie stappen naar rolling forecast

Bekijk de Privacy Policy van Biyond B.V.
Ik ga akkoord met de privacy policy van Biyond B.V.(Vereist)