Vanaf 5 maart 2021

Is er een nieuwe Prophix Web Client beschikbaar (build 12.17). Hierin, en in de voorgaande 12.16 en 12.15 releases, zitten een paar interessante nieuwe features welke we onder je aandacht willen brengen.

Build 12.17

 • Global administrators kunnen nu de ‘my document’ map van verwijderde gebruikers zelf verwijderen.
 • Het is nu mogelijk om een bestand in ‘Document Explorer’ te volgen, zodat je een notificatie krijgt als deze is gewijzigd.
 • Global administrators kunnen nu process services herstarten vanuit de task log.
 • Via system hub kunnen global administrators nu langlopende SSAS queries stoppen.
 • In het valuta conversie proces kan je nu een ‘shared single-member named set’ selecteren als ‘Target version’ en ‘Exchange rate version’.
 • De login pagina heeft een nieuw uiterlijk.
 • De versie bevat 19 bugfixes.

Build 12.16

 • Prophix Analyzer (Prophix Cloud), de vervanging van Prophix for Microsoft 365. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.
 • Dashboard ‘Tile groups’ kunnen worden gemaakt voor ‘Badge’ en grafieken welke dezelfde dataview gebruiken. Met het wijzigen van de page dimensie voor de dataview, wordt dit gelijk voor de gehele groep gewijzigd.
 • Notificaties aanpasbaar qua taal, hiervoor wordt nu gekeken naar de ‘Locale’ zoals ingesteld via Instellingen -> Region onder de profiel naam rechtsboven.
 • Cloud Data integration voor de connectie van Prophix naar on-premise ERP systemen voor ophalen van data: de ODBC en ODBC32 connecties hebben nu een mogelijkheid voor UserID en wachtwoord voor DSN connecties die dit niet zelf opslaan zoals Oracle. Verder hebben de Sage query’s een extra functie: get accountbalancebydimension voor sneller ophalen van data.
 • Document Explorer: data type Weblink hierin kan een URL worden opgeslagen. Klikken op de file opent de betreffende url.
 • Document Explorer: de minimale rechten om bestanden te downloaden is nu ‘read-only’. Dit geldt voor alle mappen in Document Explorer. Ook de ‘Process files’ map.
 • Templates: bij openen van een template in Report of Data-entry mode zijn de Pages nu standaard uitgeklapt.

Build 12.15

 • Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund. In plaats daarvan wordt geadviseerd gebruik te maken van Microsoft Edge of een andere moderne browser zoals Google Chrome.
 • Prophix Contributor for Excel (Prophix Cloud), een koppeling met Excel. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.
 • Dashboard, het is nu mogelijk te bepalen welke page member combinatie wordt gebruikt voor de ‘tile’.
 • De Data Integration service (Prophix Cloud) is aangepast. In het verleden werden alleen agents en connections aan elkaar gekoppeld. Nu zijn dit agents, connecties en query’s. Bij het upgraden wordt dit automatisch opnieuw toegewezen. Let op: query’s die niet bij een Source extract proces horen worden niet toegewezen maar verwijderd. Deze query’s moeten worden opgeslagen voor de upgrade.
 • Journals Manager:

    – Wijzigingen in journaalregels bevatten in de ‘history details’ nu een link naar de journaalregel details.
    – Het is mogelijk om journaalregels terug te zetten die waren verwijderd.
    – Je kan een bijlage toevoegen aan een journaalregel.

 • Notificatie hub (Prophix Cloud):

    – Workflow taken worden nu verstuurd via de Notificatie hub.
    – Aankondigingen worden nu verstuurd via de Notificatie hub.
    – Notificaties naar Prophix Contributor gebruikers of Offline data-entry gebruikers          wordt verstuurd via de mail en niet via de Notificatie hub.

 • Templates: de meeste grafieken met een X-Y as kunnen nu een trendlijn bevatten die de lineaire of logaritmische trend van een reeks toont.

De opties Prophix Contributor for Excel en Prophix Analyzer, leggen we hieronder iets verder uit.

12.16 Prophix Analyzer

Prophix Analyzer vervangt Prophix for Microsoft 365 Excel. Hiermee kunnen ‘Advanced users’:

 • Data view structuren aanpassen vanuit Excel. De ‘Edit Layout’ tool is gelijk aan de ‘Edit Layout’ in Prophix. Na het toevoegen van een dataview kan je member selecties, structuur en page members wijzigen vanuit Excel.
 • Data views verwijderen vanuit Excel zonder dat de hele Excelsheet verwijderd moet worden.
 • Wijzigen tussen toon formaten voor page members. Dit kan op elke as van de dataview in de Excel sheet. Je kan het toon format aanpassen naar ‘Keys’, ‘Names’ of ‘Names & Keys’.

12.15 Prophix Controbutor for Excel

Met Prophix Contributor for Excel kan je:

 • Data entry en ‘Approval only’ workflow taken in Excel openen en taken doorzetten, goedkeuren of afkeuren net zoals in Prophix Web Client.
 • Workflow commentaar toevoegen.
 • Excel gebruiken om bij te dragen aan het budgetteringsproces in Prophix.
 • Bestaande Excel Workbooks gebruiken met Prophix en ook Workflow taken direct integreren met de Excel Workbooks.
 • Prophix templates openen in Excel.
 • Data opslaan in Prophix.
 • Een dataview opslaan en verversen om gelijk de account berekeningen te zien verversen.
 • Prophix Row notes wijzigen en opslaan.

Prophix Contributor maakt gebruik van dezelfde workflow taken, templates en formatting en data permissies als Prophix. Hiervoor zijn geen aparte instellingen.

Prophix for Office 365

Prophix Contributor en Prophix Analyzer zijn onderdeel van Prophix for Office 365. Hiervoor is een aparte licentie nodig. 

Prophix On-Premise en Prophix Cloud

Naast de nieuwe features van de laatste drie releases, die hierboven uitgebreid beschreven staan, willen we jullie aandacht ook vestigen op de Prophix Cloud. Prophix Cloud biedt een aantal extra mogelijkheden bovenop de features van de Web Client On-Premise:

 • Integratietool om data van de eigen datasystemen naar Prophix te halen.
 • De mogelijkheid voor multifactor authenticatie en single-sign-on.
 • Integratie Microsoft 365:

   – Prophix Analyzer vervangt Prophix voor Excel met uitgebreidere mogelijkheden en automatisering. 
   – Prophix Contributor vervangt Offline data entry, door templates direct vanuit Workflow tasks in Excel 365 te openen met de benodigde security. 
    – Powerpoint kan gebruikt worden om data uit Prophix te bekijken.

 • Altijd de laatste updates en innovaties
 • Makkelijk toegang naar Prophix vanaf elke locatie, omgeving en apparaat.

Prophix is één van de oplossingen die door de Biyond CPM-consultants wordt gebruikt voor bijvoorbeeld budgettering.

Prophix logo

Een geïntegreerde tool voor alle facetten van Corporate Performance Management. Prophix heeft meer dan 3.000 klanten en levert de professionele oplossing met uiterst gebruiksvriendelijke software.

Mark Osterthun – Senior CPM Consultant
Kim Merkx – Support Consultant

Terug naar alle blogs