Hoe blijft iedereen digitaal ‘bij’ in onze informatiesamenleving?

Er is mij gevraagd om een ‘blog’ te schrijven. Wat is dat? Vroeger bestond het woord niet eens. Vroeger was alles beter, want we hadden minder zorgen: weinig tv-zenders, slechts papieren kranten en gelukkig maar één werkplek. In de huidige wereld is het nemen van snelle beslissingen en het maken van goede keuzes noodzaak geworden, nog dringender dan vroeger. En dat maakt het meteen ook uitdagender. Digitalisering biedt kansen als het gaat om inclusie, maar kent ook schaduwkanten. Wat kunnen we doen om informatie ‘goed te laten werken’ in onze maatschappij waarbij iedereen digitaal ‘bij’ blijft?

Pipo de Clown

Toen ik nog naar Pipo de Clown keek…

Ik heb ergens gelezen dat we tegenwoordig 500 keer méér informatie over ons uitgestort krijgen dan toen ik nog naar Pipo de Clown keek en het Deventer Dagblad las. Het volume van jaarlijks geproduceerde data (en dus ook informatie) zal blijven groeien. Besef je je wel dat 90% van de beschikbare data gecreëerd wordt tijdens de laatste twee jaren?

Sapperdeflap! Goed gebruik kunnen maken van beschikbare informatie betekent dat je beter in staat bent om zelfstandig te beslissen én te kiezen. Het bijkomende voordeel is dat je continu leert en (hopelijk) slimmer wordt.

En dat zou, in een kennisland als Nederland, voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Maar helaas: ondanks dat we het in Nederland relatief gezien goed doen ontberen toch 15% van de mensen tussen de 25 en 64 jaar de benodigde, digitale vaardigheden. Percentage voor geheel Europa: 35%. Voor 90% van alle banen zijn minimale digitale vaardigheden nodig (bron: Europese Rekenkamer).

Digitalisering

Digitaliseringsstrategie overheid

Het verbeteren van digitale vaardigheden is (gelukkig) één van de speerpunten van de digitaliseringsstrategie van de overheid. Deze digitaliseringsstrategie gaat, naast het onderkennen van de kansen van een verdere digitalisering, ook over de rol van de overheid. Denk aan het geven van een goed voorbeeld en het bewaken van waarden. En het is goed dat de overheid deze rol pakt, want naast groeiende kansen zijn er ook steeds meer bedreigingen. Voor iedereen, niet alleen voor de 15% “digibeten”.

Schaduwkanten van digitalisering

Staatssecretaris digitalisering Van Huffelen: “Digitalisering heeft ons veel goeds gebracht en biedt ons ook voor de toekomst veel kansen, maar ook de schaduwkanten zijn heel duidelijk geworden. Discriminatie, haatzaaien, desinformatie en polarisatie gedijen goed in de nieuwe informatiesamenleving.” (bron: www.rijksoverheid.nl).

Digitaal doen we sámen

Ik ben voorzichtig positief over de huidige digitaliseringsstrategie van de overheid. Maar we kunnen zélf ook een rol spelen in de verdere digitalisering; jij en ik. We zijn allemaal ICT-experts. We weten wat digitalisering is.

Ga eens op onderzoek uit in jouw omgeving naar mensen die jij kan helpen. Met apps, met wachtwoorden en met het zoeken naar informatie. Kleine moeite, groot gebaar. Zo dragen we allemaal op een positieve manier een steentje bij aan de digitalisering van de wereld waarin we leven. Iedereen doet mee; óók digitaal.

Ton Cornelissen – Directeur & BI consultant

Terug naar alle blogs