Vandaag had ik weer zo’n gesprek

Je praat met een organisatie over een datawarehouse (DWH) en Business Intelligence (BI) en de bijbehorende voordelen. En weet je?

Ze hebben het best goed voor elkaar, want ze gebruiken een DWH met een moderne BI-tool. De ingrediënten voor geïntegreerde stuurinformatie zijn er.

dashboard

En toch, het mist nét de finesse om er een complete omgeving van te maken. Dus géén one stop shop: voor een compleet beeld moet de gebruiker meerdere rapportages openen en voor gedetailleerde informatie maakt de gebruiker een uitstapje naar het bronsysteem. Dat kan anders!

Informatie bundelen in één omgeving

In de visie van Biyond is er voor de gebruiker één omgeving waarin je niet alleen op geaggregeerd niveau, maar ook op detailniveau informatie kunt zien. De geaggregeerde informatie breng je bij elkaar in een dashboard. Vanaf daar kun je voor elke indicator naar de bijbehorende detailrapportage.

Als je op het dashboard bijvoorbeeld de totale kosten als indicator hebt, dan kun je via de detailrapportages tot op journaalpostenniveau zien waaruit deze kosten zijn opgebouwd. Deze mogelijkheid is er voor de organisatie als geheel, maar ook bijvoorbeeld tot op team-niveau. Om op dat punt uit te komen, kun je langs verschillende wegen gaan.

Jij kiest jouw route!

Er leiden diverse wegen naar de creatie van jouw ideale dashboard

Een groot voordeel van BI is de mogelijkheid om geïntegreerd te rapporteren. Financiële, personele en zorginformatie kunnen probleemloos geïntegreerd in één dashboard getoond worden.

De gebruiker heeft dan direct vanaf de start zijn geïntegreerde informatie. Wordt informatie in de eerste fase(n) nog direct vanuit verschillende bronnen bij elkaar geschraapt?

Geen zorgen, dat hoeft absoluut geen belemmering voor het eindresultaat te zijn. Geleidelijk kun je werken aan het toevoegen van gegevens aan het DWH én het beschikbaar stellen van detail-rapportages die passen bij de informatie op het dashboard.

dashboard

Kies gerust voor de omgekeerde weg richting je totaalplaatje

De omgekeerde weg is ook mogelijk. Er draait een oplossing met een diversiteit aan detailrapportages. De informatie in de detailrapportage is goed, maar het gecombineerde beeld, dat een dashboard kan bieden, ontbreekt nog.

In een dergelijke situatie kun je per rapport werken en indicatoren aan je dashboard toevoegen waar je gelijk het detailrapport aan koppelt.

De ontwikkeling van het dashboard in een dergelijke situatie kan heel snel gaan omdat je gebruikmaakt van de business rules, die al in de detailrapportages zijn opgenomen.

Kies je stuurvariabelen zorgvuldig zodat je ook écht kunt ‘sturen’

Welke benadering je kiest, is afhankelijk van je uitgangssituatie. Het belangrijkste is dat het management kiest welke informatie op een dashboard nodig is om goed te kunnen sturen én dat er materiedeskundigen zijn die kunnen aangeven welke business rules moeten worden toegepast om indicatoren te berekenen.

Technisch gezien kan je beide benaderingen zonder problemen realiseren. Kom je op je ‘data path’ uitdagingen tegen of wil je simpelweg sparren over de mogelijkheden? Neem contact met ons op. We delen onze kennis en ervaring graag!

Richard Wiersma

Richard Wiersma – Senior Business Intelligence Consultant

Terug naar alle blogs